Username: extranet\Anonymous
Roles:

Politica cu privire la confidenţialitatea datelor

Declaraţia de confidenţialitate descrie politicile şi practicile noastre actuale cu privire la Datele personale colectate direct şi/sau prin intermediul site-ului Web de la dumneavoastră. În Politica cu privire la confidenţialitatea datelor, „noi”, „pe noi” şi „al(a, ai, ale) nostru(noastră, noştri, noastre)”, denotă LEO Pharma A/S şi LEO Laboratories Limited. Atunci când vă înregistraţi pentru Serviciul de asistenţă pentru pacienţi QualityCare™ pe acest site Web, sunteţi de acord în mod expres cu colectarea şi utilizarea informaţiilor conform prevederilor din ANEXA 1 la această Politică de confidenţialitate Înainte de a inregistra informaţii pe acest site Web, trebuie să citiţi Politica de confidenţialitate şi Formularul de consimţământ de mai jos şi să vă daţi acordul expres cu privire la utilizarea datelor dvs. personale în conformitate cu Politica de confidenţialitate şi Formularul de consimţământ

Termenul „Date cu caracter personal” se referă la informaţiile dumneavoastră de identificare personală, cum ar fi numele, data naşterii, informaţiile despre starea de sănătate, adresa e-mail sau de corespondenţă şi numărul de telefon.

Confidenţialitatea datelor – Utilizarea informaţiilor dumneavoastră personale colectate

Datele personale remise pe site-ul nostru Web vor rămâne confidenţiale şi vor fi folosite doar în scopurile menţionate în prezenta Politică de confidenţialitate şi în formularul de consimţământ

Putem utiliza Datele dumneavoastră personale:

 • Pentru administrarea site-ului Web şi a activităţilor noastre, inclusiv a analizelor statistice
 • Pentru a vă permite să utilizaţi serviciile disponibile pe site-ul Website
 • Pentru personalizarea vizitei dumneavoastră pe site-ul Web, pentru a vă ghida în timp ce folosiţi site-ul Web şi a vă gestiona comentariile şi, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră
 • Pentru a vă contacta pe e-mail, prin sms, telefonic sau prin poştă dacă aţi solicitat acest lucru, inclusiv în scopuri promoţionale
 • Pentru a efectua sondaje, studii şi evaluări
 • Pentru a înţelege cine utilizează site-ul Web şi în ce fel şi, pentru a satisface mai bine nevoile şi interesele vizitatorilor şi utilizatorilor în vederea îmbunătăţirii site-ului Web
 • Pentru a respecta legislaţia, reglementările sau codurile de bună practică în vigoare
 • În toate celelalte scopuri pentru care v-aţi dat acordul

Confidenţialitatea datelor – Cum sunt securizate informaţiile dumneavoastră personale

Pentru prevenirea accesului neautorizat, menţinerea acurateţii datelor şi asigurarea utilizării corecte a informaţiilor, am implementat proceduri fizice, electronice şi de gestionare adecvate în vederea protejării şi securizării informaţiilor colectate online.

Angajaţii care au acces la Date personale au fost instruiţi să gestioneze astfel de date corect şi în conformitate cu protocoalele noastre de securitate şi standardele de confidenţialitate stricte. Chiar dacă nu putem oferi garanţii cu privire la pierderea, utilizarea necorespunzătoare, divulgarea neautorizată, modificarea sau distrugerea datelor, luăm măsuri adecvate pentru a preveni astfel de incidente.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord ca Datele dumneavoastră personale să fie accesibile pentru:

 • LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S şi orice altă companie din cadrul grupului LEO Pharma
 • Terţele părţi care asigură asistenţă tehnică (de exemplu, servicii de găzduire)
 • Furnizorii de servicii de asistenţă terţi ai companiilor din grupul LEO Pharma sau cei care vă transmit comunicate
 • Toţi reprezentanţii, cesionarii sau achizitorii companiilor din grupul LEO Pharma care procesează date cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de confidenţialitate
 • Toate autorităţile guvernamentale, administrative, judiciare sau de reglementare în vederea cooperării în cadrul procedurilor, interogărilor şi investigaţiilor efectuate de aceste autorităţi sau în vederea respectării cerinţelor legale sau de reglementare

Înţelegeţi că aceşti beneficiari se pot afla în ţări din afara Spaţiului Economic European („EEA”), inclusiv în Statele Unite ale Americii ale căror legi pot diferi de legislaţia de protecţie a datelor din EEA.

Confidenţialitatea datelor - Drepturile şi responsabilităţile dumneavoastră

Ne puteţi solicita atât nouă cât şi oricărei terţe părţi instruite de noi:

 • Să vă punem la dispoziţie informaţii despre Datele cu caracter personal procesate legate de dumneavoastră; scopul procesării; categoriile de beneficiari ai datelor; şi orice informaţii disponibile cu privire la sursa acestor date
 • Să corectăm, să ştergem sau să blocăm Datele cu caracter personal pe care le deţinem noi sau terţii instruiţi de noi legate de dumneavoastră dacă se dovedeşte că acestea sunt incorecte sau false
 • Dacă aţi solicitat să primiţi informaţii de la noi, de exemplu, scrisori informative etc. şi, nu doriţi să mai primiţi şi alte informaţii, puteţi opta cu uşurinţă să nu mai primiţi alte informaţii de la noi prin intermediul unui mesaj e-mail pe adresa specificată la sfârşitul acestei Politici de confidenţialitate.

În cazul în care Datele cu caracter personal pe care le deţinem noi sau terţii instruiţi de noi despre dumneavoastră se modifică, vă rugăm să ne informaţi cât mai repede posibil în vederea actualizării evidenţelor noastre.

Operatori de date

Operatorii de date responsabili pentru acest site Web sunt LEO Laboratories Limited şi LEO Pharma A/S

Întrebări

În cazul în care aveţi întrebări cu privire la prezenta Politică de confidenţialitate, la modul de utilizare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal sau în cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile de protecţie a datelor, contactaţi Leo Pharma la adresa office@leo-pharma.ro sau la numarul (+40) 21 312 1963.

ANEXA 1: FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT

Înţelegem că confidenţialitatea este un aspect important pentru dumneavoastră şi, depunem eforturi susţinute să păstrăm confidenţialitatea, securitatea şi acurateţea Datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Colectarea şi procesarea datelor în scopul îmbunătăţirii serviciului de asistenţă pentru pacienţi QualityCare™

Dacă vă înregistraţi pentru Serviciul de asistenţă pentru pacienţi QualityCare™, înseamnă că aţi înţeles şi sunteţi de acord în mod expres ca LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S şi orice membru al grupului LEO Pharma să colecteze, să proceseze sau să utilizeze Datele dumneavoastră cu caracter personal conform prevederilor din prezentul formular de consimţământ şi din Politica de confidenţialitate. Acestea vor include, fără a se limita la ele, următoarele Date cu caracter personal („Datele de asistenţă pentru pacienţi”):

 • Informaţiile dumneavoastră de contact, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail
 • Sexul, vârsta şi boala dumneavoastră
 • Durata bolii

Baza de date QualityCare™ va fi găzduită central de LEO Pharma A/S prin intermediul unui furnizor de servicii din Danemarca. În viitor, este posibil ca găzduirea datelor să fie realizată de o companie din cadrul grupului LEO Pharma sau prin intermediul altui furnizor de servicii. Datele de asistenţă pentru pacienţi vor fi procesate în următoarele scopuri:

 • Pentru asigurarea serviciilor de asistenţă pentru pacienţi în conformitate cu profilurile individuale bazate pe datele cheie individuale procesate cu ajutorul unui algoritm şi, pentru a vă contacta
 • Pentru furnizarea de feedback pentru HCP (profesionişti din domeniul sănătăţii), asociaţiile de pacienţi şi alte părţi din sistemul medical
 • Pentru ameliorarea serviciilor de asistenţă pentru pacienţi QualityCare™ în ceea ce priveşte funcţionalitatea, conţinutul şi inovaţia
 • Pentru a raporta evenimentele adverse companiilor din grupul LEO Pharma şi organismelor de reglementare medicală cu ajutorul datelor anonimizate

Este posibil să vă trimitem comunicate cu privire la serviciile de asistenţă pentru pacienţi prin e-mail, SMS sau prin alte mijloace electronice. Sunteţi de acord cu aceste comunicate şi înţelegeţi că putem folosi un furnizor de servicii în vederea trimiterii acestor comunicate şi că se pot aplica comisioanele standard pentru text şi date.

Transferul datelor de asistenţă pentru pacienţi

Înţelegeţi şi sunteţi de acord în mod expres că Datele de asistenţă pentru pacienţi pot fi accesibile pentru:

 • LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S şi orice altă companie din cadrul grupului LEO Pharma
 • Terţele părţi care asigură asistenţă tehnică (de exemplu, servicii de găzduire) în legătură cu baza de date QualityCare™
 • Furnizorii de servicii de asistenţă terţi ai companiilor din grupul LEO Pharma în legătură cu întreţinerea şi dezvoltarea conceptului şi platformei QualityCare™ sau cu trimiterea de comunicate către dumneavoastră
 • Toţi reprezentanţii, cesionarii sau achizitorii companiilor din grupul LEO Pharma care procesează Date de asistenţă pentru pacienţi în conformitate cu prezentul formular de consimţământ
 • Toate autorităţile guvernamentale, administrative, judiciare sau de reglementare în vederea cooperării în cadrul procedurilor, interogărilor şi investigaţiilor efectuate de aceste autorităţi sau în vederea respectării cerinţelor legale sau de reglementare

Înţelegeţi că aceşti beneficiari se pot afla în ţări din afara Spaţiului Economic European („EEA”), inclusiv în Statele Unite ale Americii ale căror legi pot diferi de legislaţia de protecţie a datelor din EEA.

Pentru o prezentare generală a tuturor companiilor din grupul LEO Pharma precum şi adresele companiei, vizitaţi în mod regulat site-ul www.leo-pharma.com.

Informaţii, corectarea, ştergerea sau blocarea datelor cu caracter personal / Retragerea consimţământului

Datele de asistenţă pentru pacienţi sunt furnizate voluntar, nefurnizarea Datelor de asistenţă pentru pacienţi poate face imposibilă furnizarea de servicii individualizate de asistenţă pentru pacienţi.

În orice moment, aveţi dreptul să solicitaţi accesul la informaţiile pe care le deţinem despre dumneavoastră. De asemenea, în orice moment, aveţi dreptul să solicitaţi corectarea, ştergerea sau blocarea Datelor dumnevoastră de asistenţă pentru pacienţi în conformitate cu legile de protecţie a datelor în vigoare. În final, în orice moment, vă puteţi retrage consimţământul cu efect viitor, fără a fi obligaţi să vă justificaţi opţiunea. Nu vom percepe niciun preţ sau comision pentru asigurarea accesului sau pentru corectarea, ştergerea sau blocarea Datelor de asistenţă pentru pacienţi.

În cazul în care aveţi întrebări cu privire la prezenta Politică de confidenţialitate, la modul de utilizare a Datelor dumneavoastră de asistenţă pentru pacienţi sau în cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile de protecţie a datelor, contactaţi Leo Pharma la adresa office@leo-pharma.ro sau la numarul (+40) 21 312 1963.