Username: extranet\Anonymous
Roles:

Menţiuni legale

Prezentul site Web („site-ul Web”) nu este destinat persoanelor cu vârste sub 18 ani. Acest site Web este proprietatea LEO Pharma A/S şi este gestionat de LEO Laboratories Limited. În Condiţiile de utilizare, „al(a, ai, ale) nostru(noastră, noştri, noastre)”, „pe noi” şi „noi” denotă LEO Pharma A/S şi LEO Laboratories Limited. Dacă aveţi întrebări cu privire la utilizarea site-ului Web sau la aceste Condiţii de utilizare, ne puteţi contacta folosind datele de contact de la sfârşitul acestor Condiţii de utilizare.

Condiţii de utilizare pentru www.qualitycarebyleo.co.uk

Aceste Condiţii de utilizare sunt valabile pentru întregul conţinut al site-ului Web şi orice schimb de corespondenţă cu dumneavoastră şi/sau alţi terţi instruiţi de noi. Utilizarea site-ului Web înseamnă că sunteţi de acord cu aceste condiţii, indiferent dacă vă înregistraţi sau nu, inclusiv cu utilizarea Datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidenţialitate a acestui site Web [introduceţi linkul către Politica de confidenţialitate] care face parte din aceste Condiţii de utilizare. În cazul în care vă înregistraţi pentru Serviciile de asistenţă pentru pacienţi QualityCare™, înseamnă că sunteţi de acord în mod expres cu utilizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile formularului de consimţământ din Anexa I la Politica de confidenţialitate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare, nu folosiţi site-ul Web.

 1. Dacă decideţi să vă înregistraţi şi creaţi un cont, contul dumneavoastră va rămâne activ cu excepţia situaţiilor în care nu îl folosiţi timp de 90 de zile. După această perioadă, veţi primi cel mult 2 mesaje e-mail prin care veţi fi informaţi că, în cazul în care nu îl reactivaţi, contul dumneavoastră va fi dezactivat. Dacă nu folosiţi contul într-un interval de 14 zile de la primirea celui de-al treilea mesaj e-mail de la noi, contul dumneavoastră va fi dezactivat.
 2. Conţinutul acestui site Web este public şi are rol informativ. Depunem eforturi pentru a menţine conţinutul actualizat dar nu putem garanta că acest conţinut este complet, fără erori sau că poate fi folosit conform aşteptărilor de către utilizatorii acestui site Web. De asemenea, nu putem oferi garanţii că utilizatorii acestui site Web vor avea o calitatea a vieţii mai bună. Conţinutul are exclusiv rol informativ. Conţinutul nu vă oferă sfaturi sau recomandări de niciun fel şi nu trebuie să înlocuiască niciodată sfaturile unui medic sau ale altor profesionişti din domeniul medical.
 3. Acest site Web conţine linkuri către site-uri terţe de pe Internet asupra cărora nu deţinem niciun control şi, pentru care nu oferim nicio garanţie cu privire la conţinutul, produsele sau serviciile oferite sau accesate prin respectivele site-uri Web. Dacă accesaţi un link către oricare dintre aceste site-uri Web, nu uitaţi că acestea pot avea propriile politici de confidenţialitate şi că nu ne asumăm răspunderea pentru politicile şi site-urile Web respective. Verificaţi aceste politici înainte de a remite date cu caracter personal pe site-urile Web respective
 4. Atunci când QualityCare™ vă trimite mesaje e-mail, confirmaţi şi acceptaţi faptul că adresa e-mail nu este monitorizată şi, în consecinţă, nu veţi putea răspunde la aceste mesaje e-mail. În plus, atunci când QualityCare™ vă trimite mesaje sms/text, numărul respectiv de telefon nu este monitorizat şi nu veţi putea răspunde la aceste mesaje sms/text.
 5. Site-ul Web poate fi indisponibil ocazional pentru întreţinere sau din cauza unei defecţiuni sau din alte cauze pe care nu le putem controla şi, nu ne asumăm nicio răspundere pentru astfel de defecţiuni, întârzieri sau întreruperi.
 6. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja acest site Web împotriva viruşilor, troienilor sau altor ameninţări pe computer. Cu toate acestea, nu garantăm că acest site Web nu conţine astfel de programe dăunătoare şi nu ne asumăm nicio răspundere sau obligaţie cu privire la pierderile provocate de programele dăunătoare primite de pe acest site Web sau prin intermediul fişierelor descărcate de pe acest site Web.
 7. LEO Pharma A/S este proprietarul sau deţinătorul de licenţă al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor) pentru toate textele, reprezentările grafice şi codul computerizat de pe acest site Web, designul general al acestui site Web şi selecţia, dispunerea şi prezentarea tuturor materialelor de pe acest site Web. Putem revoca în orice moment licenţa de utilizare a conţinutului acestui site Web. Conţinutul nu poate fi copiat decât în scop personal şi necomercial cu toate drepturile de autor şi celelalte notificări de proprietate reţinute. Cu excepţia prevederilor explicite de pe acest site Web, nu aveţi permisiunea de a copia, afişa, descărca, modifica, reproduce sau retransmit integral sau parţial conţinutul pe niciun forum sau prin orice mijloace fără acordul nostru explicit în scris.
 8. În baza acestor condiţii de utilizare, nu vom fi răspunzători pentru pierderile sau daunele provocate de noi sau asociaţii noştri în situaţia în care: (a) nu există nicio violare a obligaţiilor legale de îngrijire medicală pe care vi le datorăm; (b) aceste pierderi sau daune nu au fost un rezultat anticipat al unei astfel de violări; şi (c) toate pierderile sau daunele sunt rezultatul încălcării de către dumneavoastră a prezentelor condiţii de utilizare. Răspunderea noastră nu va include în niciun caz pierderile legate de dumneavoastră, cum ar fi pierderile de date, profit sau întreruperile de activitate. Nimic din prezentul Acord nu va limita sau exclude răspunderea noastră pentru decesul sau accidentările provocate de neglijenţa noastră sau neglijenţa angajaţilor, asociaţilor, antreprenorilor sau agenţilor noştri.
 9. Putem rezilia aceste condiţii de utilizare dacă: (a) aţi încălcat vreuna din prevederile materiale ale acestor condiţii de utilizare (sau aţi acţionat într-o manieră are indică în mod clar faptul că nu intenţionaţi sau nu puteţi respecta prevederile acestor condiţii de utilizare); (b) suntem obligaţi în acest sens prin lege; (c) renunţăm la furnizarea de servicii de asistenţă pentru pacienţi în ţara în care locuiţi sau de unde folosiţi serviciile de asistenţă pentru pacienţi; sau (d) furnizarea de servicii de asistenţă pentru pacienţi nu mai este, în opinia dumneavoastră, viabilă din punct de vedere comercial.
 10. Îmbunătăţim în continuu metodele de comunicare şi adăugăm funcţii şi caracteristici noi acestui site Web. Din cauza acestor modificări, a schimbărilor de legislaţie şi a evoluţiei continue a tehnologiei, practicile noastre cu privire la date se vor modifica şi ele din când în când. Dacă şi în momentul schimbării practicilor noastre cu privire la date, vom adapta (cât mai repede posibil) acest site Web şi vă vom anunţa în privinţa modificărilor efectuate. Vă recomandăm să verificaţi frecvent această pagină.
 11. Aceste condiţii de utilizare vă sunt dedicate şi nu puteţi transfera nici condiţiile şi nici drepturile care vă revin în baza acestor condiţii de utilizare niciunui terţ fără acordul nostru prealabil în scris

Dacă vreuna dintre prevederile acestor condiţii de utilizare este declarată ilegală, nulă sau inaplicabilă de către un tribunal competent, prevederea respectivă va fi modificată astfel încât să devină aplicabilă şi să intre în vigoare în cea mai mare măsură posibilă.
Contactaţi-ne